Vôi bột, vôi cục CaO

Vôi bột, vôi cục: - Sử dụng trong nông nghiệp: giúp khử độ chua cho đất, tăng kiềm cho đất, cung cấp canxi cho cây trồng. - Sử dụng cho thủy sản: Tăng kiềm, giảm phèn ao nuôi, cung cấp canxi cho tôm giúp tôm lột vỏ... - Sử dụng xử lý môi trường: Khử trùng mùi hôi ẩm, hút ẩm thời tiết nồm ẩm mốc. - Ủ phân chuồng trại: Ủ phân bò, phân gà, phân heo hoặc phân vi sinh... - Xử lý nước thải, nước sinh hoạt